Lekdetectie / weg- en waterbouw & infrastructuur

Snelle en nauwkeurige lekdetectie met gepatenteerde technologieen

Snelle, nauwkeurige en niet-destructieve lekdetectie metingen en bepaling van grondwaterstromingen in of door constructies in de infrastructuur en civiele techniek.

Nauwkeurige lokalisering van lekkages

Maakt snelle en doelgerichte reparatiewerkzaamheden mogelijk

Niet-destructief onderzoek

Meten van grote oppervlakken, ook onder moeilijke omstandigheden

Diepe constructies, meetbaar vóór het uitgraven

Diepwanden, stalen damwanden, enz. ongeacht hun diepte

Onderwater metingen

Overstroomde bouwputten, na plotseling binnendringen van water of tijdens de bouwfase

Vermindert herstelkosten

Acceptatie en inbedrijfstelling van de bouwconstructie blijft op schema

ISO
Certificering

Onze processen zijn gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015 en ISO 45001:2018

Wij sporen de lekkages snel en nauwkeurig op, stellen de oorzaak vast en brengen de grondwaterstromingen in beeld.

Onze klanten blijven op schema voor de voltooiing van bouwwerken en besparen aanzienlijke kosten door gericht herstel op basis van onze nauwkeurige meetresultaten.

 

Wij zijn specialisten in het opsoren van lekkages

U profiteert van onze service en know how

Een van de grote voordelen van de meting met onze gepatenteerde lekdetectie technologieën is dat de constructies niet hoeven te worden leeggemaakt of gereinigd. De metingen kunnen worden uitgevoerd op meerdere constructie soorten (folie, beton, staal etc.).

Natuurlijke en kunstmatige grondwaterstromingen van onbekende oorsprong en diepte door beton- en staalconstructies worden nauwkeurig gelokaliseerd, onafhankelijk van hun diepte.

Onze meetsensoren kunnen zowel direct op het maaiveld als in het water worden geplaatst.

Wij gebruiken onze technologie en knowhow voor het meten van grotere gebieden onder moeilijke omstandigheden, bv. in metrostations, spoorwegtunnels of industriële installaties

Onze lekdetectie diensten omvatten geen reparatiewerkzaamheden.

Wij kunnen u helpen

 • De exacte locatie van de lekkage vast te stellen
 • Voorkomen van hoge kosten voor zinloze uitgebreide herstelwerkzaamheden
 • Kwaliteitscontrole tijdens en na het saneringsproces

Scala van toepassingen

Diepe bouwkuipen

Damwanden, combi & diepwanden, hoge druk injectie & soft gel horizontale bodem afdichtingen

Ondergronds metrostations & tunnels

Onderwater beton constructies, gewapende injectielagen voor tunnels

Bruggen & Wegen

Tunnels, asfalt constructies, corrosiepotentieel van wapening

Industrie-gebieden

Tanks, betonnen of folie bassins, vijvers, afvalwaterzuiveringen

Geomembraan afdichtingen

Verticale en horizontale geomembranen

Dammen & Dijken

Rivierdammen, natuurlijke kleilagen, grondwaterstromen

Hoe werkt het

Nauwkeurige en betrouwbare lekdetectie aan het oppervlak of onder water

Lekkages in horizontale en verticale constructies kunnen nauwkeurig en betrouwbaar worden opgespoord met onze FGM® lekdetectie technologie.

De metingen worden niet-destructief aan het oppervlak of onder water uitgevoerd.

Lekkages worden gelokaliseerd op basis van potentiaalverschillen die door sensoren worden geregistreerd in een vast meetraster. Het meetraster kan variëren van een halve meter tot ongeveer twintig meter, afhankelijk van het doel, de nauwkeurigheid, enz.

De sensoren worden direct op de grond geplaatst en zijn via een kabel verbonden met de meetunits.

Voorafgaand aan een onderzoek (en voor het bepalen van de oorzaak van de lekkage) moet alle beschikbare informatie over het te onderzoeken object beschikbaar worden gesteld. Dit omvat tekeningen van het gebouw/constructie, informatie over de lithologie en grondwaterhydrologie, informatie over eerder uitgevoerde (herstel)werkzaamheden, foto’s en overleg met de opdrachtgever etc. 

De duur van een lekdetectie is afhankelijk van de grootte, de oppervlakte en/of de lengte van het te onderzoeken gebied. De opdrachtgever ontvangt een duidelijke overzichtstekening vergezeld van een uitgebreid rapport. Indien gewenst worden de resultaten aan de opdrachtgever gepresenteerd en in detail toegelicht.

Op schema blijven tijd en geld te besparen met gerichte herstelwerkzaamheden

Kwaliteitscontroles van horizontale en verticale waterdichte voorzieningen onmiddellijk na voltooiing van de bouwwerkzaamheden minimaliseren het risico van hoge herstelkosten als gevolg van het opnieuw mobiliseren van de apparatuur naar de bouwplaats. De oplevering en ingebruikname van het gebouw blijven op schema. Bovendien kan het succes van de herstelwerkzaamheden continu worden gecontroleerd.

Het herstel van de defecte zones kunnen onmiddellijk tijdens de bouwfase worden uitgevoerd, waardoor de kosten voor onze klanten aanzienlijk worden beperkt.

Uitgelichte Projecten

Technologie

Kwaliteit en betrouwbaarheid door gepatenteerde technologieen

Vanaf het begin van onze activiteiten hebben wij ons gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van inspectie technologieën voor constructies in de civiele en bouwkundige techniek.

Most of our technologies are De meeste van onze technologieën zijn gepatenteerd en in eigen bedrijf ontwikkeld. Onze methoden en processen zijn gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015 en ISO 45001 (in Nederland).

FGM® Lektectie technologie

De FGM® (Flexible Groundwater Monitoring) is een elektrische multi-sensor technologie om grondwaterbeweging in de ondergrond te onderzoeken en lekkages in constructies op te sporen. Wij gebruiken deze technologie voor het onderzoeken van grote gebieden met complexe constructies

It is a perfect method to detect Het is een perfecte methode om grondwaterstroming door lekkages op te sporen in verticale en horizontale beton- of staalconstructies, speciaal in zeer diepe constructies voor de metro en tunnels en zonder dieptelimiet.

Geophysics

Naast onze zelf ontwikkelde FGM® en EFT® technologieën, maken wij gebruik van traditionele geofysische meettechnieken zoals radar (GPR), elektrische resistiviteitstomografie (ERT) en microgravity om ondergrondse structuren te onderzoeken en afwijkingen te lokaliseren.

Gebruik onze technologie om uw projecten te bevorderen

contact opnemen:

  Door dit bericht te versturen stemt u ermee in dat uw ingevoerde gegevens (naam, e-mailadres en bericht) worden opgeslagen overeenkomstig ons privacybeleid.

  Bel ons:

  Tel.: +31 (0) 76 543 35 00

  E-mail ons:

  E-Mail: office.benelux@texplor.nl