Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud:

De inhoud van de pagina’s is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij volgens § 6 lid 1 MDStV en § 8 lid 1 TDG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten. Dienstverleners zijn echter niet verplicht toezicht te houden op de informatie van derden die zij doorgeven of opslaan, of omstandigheden te onderzoeken die op illegale activiteiten duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links:

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen

Copyright:

Alle productnamen, productaanduidingen en logo’s die op deze website worden vermeld, zijn gedeponeerde handelsmerken en het eigendom van de respectieve rechthebbenden. De beheerders van de pagina’s trachten steeds de auteursrechten van anderen te eerbiedigen of eigen of licentievrije werken te gebruiken. De door de exploitanten op deze pagina’s gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker.

Gegevensbescherming:

Het invoeren van uw persoonlijke of zakelijke gegevens (uw e-mailadres, uw naam, uw adres) in ons contactformulier gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Gegevens die wij op deze wijze van u ontvangen, worden uitsluitend voor technische doeleinden verwerkt. De informatie zal niet worden doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor externe marketingdoeleinden. Uw gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

Slotbepalingen:

Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige delen onverlet.

Credits Website:

Redactionele leiding: Georg Glück, MA

Technische CMS implementatie & design: Wehr & Wehr OG – https://www.wehrundwehr.at/