Kwaliteitscontrole van constructies

Eenmalige of periodieke controle van de vloeistofdichtheid

Wij bepalen de vloeistofdichtheid van constructies met behulp van een eenmalige kwaliteitscontrole. Alleen in geval van lekkage wordt een gedetailleerde meting uitgevoerd om de lekkage te lokaliseren in het kader van AS 6702 of andere milieu voorschriften.

Dicht-ondicht
controle

Efficiënte gecertificeerde kwaliteitscontrole van de dichtheid van constructies

Nauwkeurige lokalisering van lekkages

Gedetailleerde mobiele metingen maken snelle en doelgerichte reparatiewerkzaamheden mogelijk

Onderwatermetingen
in gevulde bassins

Tijd- en kostenefficiënt zonder reiniging van de bassins

Niet-destructief
onderzoek

Meten van grote oppervlakken ook onder moeilijke omstandigheden

Plan met
exacte resultaten

Klanten krijgen een rapport met een duidelijke resultaat tekening

ISO
Certificatie

Onze processen zijn gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015 en ISO 45001:2018 (in NL)

Scala aan toepassingen

Asfalt- of betonvloeren

Benzinestations, compostopslag, opslag van verontreinigd materiaal

Foliebassins

proceswater van industrie, opslag van afvalwaterr

Natuurlijke
en minerale
lagen

Bedrijfs-rioleringen

Tankparken

Water-zuiverings-installaties

Wat ons onderscheidt

Wij zijn specialisten in het opsoren van lekkages u profiteert van onze service en knowhow

Een van de grote voordelen van onze gepatenteerde lekdetectie technologieën is dat de constructies niet hoeven te worden geleegd of gereinigd en de productie niet wordt onderbroken. Dit bespaart de klant veel tijd en geld.

Het doel van dicht-ondicht metingen is aantonen aan de klant (en het bevoegd gezag) dat de constructie dicht en veilig (milieu) is voor de omgeving..

Wij voeren een geo-elektrische meting uit, als een visuele inspectie niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer de constructie bedekt is met verontreinigde grond of wanneer deze gevuld is met vloeistof.

Als wij aantonen dat de constructie dicht is, ontvangt de klant een certificaat.

Wij kunnen u ondersteunen

 • Bewijs van vloeistofdichtheid met certificaat
 • Permanente of eenmalige controles
 • Bepalen van de exacte locatie van de lekkage
 • Kwaliteitscontrole tijdens en na het reparatieproces

Hoe het werkt

Nauwkeurige en betrouwbare kwaliteitscontrole of lekdetectie aan het oppervlak of onder water

Lekkages in horizontale en verticale constructies kunnen nauwkeurig, betrouwbaar en meestal non-destructief worden opgespoord met onze lekdetectie technologie.

De mobiele lekdetectie metingen van Texplor worden uitgevoerd met de single-sensor lekdetectie methode (EFT®) of een de multi-sensor methode (FGM®) om de vloeistofdichtheid van de waterdichte voorziening aan te tonen of om lekkages te lokaliseren. 

Wij plaatsen een elektrode buiten de constructie, bijvoorbeeld in een peilbuis, en sturen elektrische signalen naar onze sensoren. Wij plaatsen de sensoren in een raster rechtstreeks op de grond of in het water die met kabels verbonden zijn met onze FGM® meeteenheden of de mobiele EFT® datalogger.

Onze metingen kunnen onafhankelijk van het soort constructie worden uitgevoerd.

Voor de metingen en de interpretatie van de gegevens wordt speciale software gebruikt.

Voor de metingen en de evaluatie van de gegevens wordt speciale software gebruikt. 

In Nederland onderzoeken wij elke 6 jaar de vloeistofdichtheid van constructies van onze klanten volgens de overheidsvoorschriften. De resultaten worden gepresenteerd in een rapport en voor de klant wordt een overzichtskaart van het onderzochte gebied getoond.

Op basis van deze interpretatie van de resultaten kan een doelgerichte en kosteneffectieve reparatie van de voorziening worden uitgevoerd.

Onze lekdetectiediensten omvatten geen reparatiewerkzaamheden.

Tijd en geld besparen

 • De eerste stap is een dicht-ondicht meting
 • Tweede stap: als er lekkage is, lokalisatie van de lekkage met behulp van een  detailmeting.

Technologie

Kwaliteit en betrouwbaarheid door gepatenteerde technologieen

Vanaf het begin van onze activiteiten hebben wij ons gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van inspectie technologieën voor constructies in de civiele en bouwkundige techniek.

Onze technologieën zijn gepatenteerd en in eigen huis ontwikkeld. Onze processen zijn gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015 en ISO 45001 (in Nederland).

FGM® Lekdetectie technologie

De FGM® (Flexible Groundwater Monitoring) is een elektrische multi-sensor technologie om de grondwaterbeweging in de ondergrond te onderzoeken en om lekkages in constructies op te sporen.

Wij gebruiken deze technologie voor het onderzoeken van grote gebieden met complexe constructies. Het is een perfecte methode om waterstroming op te sporen door lekkages in verticale en horizontale beton-, folie- of staalconstructies.

EFT® Leckdetectie technologie

EFT® (Electric Flux Tracking) is developed as a EFT® (Electric Flux Tracking) is ontwikkeld als een flexibele methode met één sensor voor het onderzoeken van afdichtings constructies zoals voegen, aansluitingen tussen wand en vloer, scheuren in constructievloeren en horizontale waterafdichtingen. 

Eenvoudig gezegd is het een elektrische methode om de waterstroming te traceren tussen de lekkages in het gebouw en het defect in de waterkerende voorziening.

Uitgelichte Projecten

Gebruik onze technologie om uw projecten te bevorderen

contact opnemen:

  Door dit bericht te versturen stemt u ermee in dat uw ingevoerde gegevens (naam, e-mailadres en bericht) worden opgeslagen overeenkomstig ons privacybeleid.

  Bel ons:

  Tel.: +31 (0) 76 543 35 00

  E-mail ons:

  E-Mail: office.benelux@texplor.nl