Verklaring over de informatieplicht (verklaring over het privacybeleid)

1    Inleiding

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften (Algemene Verordening Gegevensbescherming GDPR, TKG 2003). In dit privacybeleid informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking binnen onze website.

Dit privacybeleid is van toepassing op de Texplor groep van ondernemingen. Hieronder vallen de ondernemingen

 • Texplor Exploration and Environmental Technology GmbH
  Am Bürohochhaus 2-4, 14478 Potsdam, Duitsland
 • Texplor Austria GmbH
  Hosnedlgasse 5, 1220 Vienna, Oostenrijk
 • Texplor Benelux b.v.
  Minervum 7408, 4817 ZG Breda, Nederland
 • Texplor Group b.v
  Minervum 7408, 4817 ZG Breda, Nederland

Verantwoordelijke instantie:
Verantwoordelijke in de zin van het recht op gegevensbescherming is die Texplor onderneming, die uw gegevens verwerkt in het kader van een bestaande of aangegane contractuele relatie.

2    Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens die onder de volgende categorieën van gegevens vallen:

 • Naam / bedrijf
 • Beroep / bezigheid,
 • Handelsregisternummer,
 • Contactpersoon,
 • zakenadres en andere adressen van de klant,
 • contactgegevens (telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, enz.)
 • Bankgegevens,
 • Referenties,
 • BTW-nummer,
 • Verzoeken van de klant,
 • Contract gegevens.

3    Doeleinden van het gebruik van persoonsgegevens

Toestemming (Art 6 (1) (a) GDPR):
U hebt ons vrijwillig gegevens over u verstrekt en wij verwerken die informatie op basis van uw toestemming voor de volgende doeleinden:

 • klantenservice
 • voor eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld voor het toesturen van aanbiedingen of reclamefolders (op papier en in elektronische vorm), evenementen, alsmede voor het verwijzen naar een bestaande of vroegere zakenrelatie van de klant (referentienota).

U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Een herroeping betekent dat wij uw gegevens vanaf dat moment niet meer zullen verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.

Contract (Art 6 (1) (b) GDPR):
De door u verstrekte gegevens zijn ook nodig voor de uitvoering van het contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen..

Daartoe behoren het doen van aanbiedingen, de verwerking van bestellingen, de levering van goederen, de behandeling van klachten, de verwerking van garantie- of waarborgverplichtingen.

Zonder deze gegevens kunnen wij het contract met u niet uitvoeren.

Wettelijke verplichting (Art. 6 (1) (c) DSGVO):
Wij moeten de van u ontvangen gegevens verwerken op grond van een wettelijke verplichting

Dit zijn fiscale en fiscale voorschriften, arbeids- en sociale wetgeving, douanevoorschriften en dergelijke, om het wettelijk vereiste bewijs te leveren.

Gerechtvaardigd belang (Article 6 (1) (f) GDPR):
Wij verwerken uw gegevens op basis van onze legitieme belangen of die van een derde partij.

Dit bestaat in de voorbereiding van zakelijke deals, in de uitvoering en documentatie van zakelijke transacties, informatie over diensten en producten die wij aanbieden, evenementen, beurzen of dergelijke. Voor dit doel kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de genoemde of andere marketingmaatregelen, statistische evaluaties, etc., of voor de interne administratie binnen het Texplor bedrijfsnetwerk.

4    Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van de zakenrelatie en daarna in het kader van de geldende wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen.

5    Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Voor de gegevensverwerking maken wij gebruik van geval-per-geval verwerkers. Wij geven uw gegevens door aan de volgende ontvangers of ontvangercategorieën:

 • belastingadviseurs (om te voldoen aan onze vennootschapsrechtelijke en fiscale verplichtingen).
 • banken (om te voldoen aan onze betalingsverplichtingen),
 • onderaannemers (zoals vervoerders voor de levering van goederen),
 • externe IT-ondersteuning (voor het onderhoud en de ondersteuning van onze IT-systemen),
 • binnen het bedrijfsnetwerk van Texplor.

6    Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormings- / profileringsprocedures die rechtsgevolgen voor u hebben of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloeden.

7    Contact

Als u contact met ons opneemt via het formulier op onze website, per e-mail of telefonisch, worden uw gegevens bij ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen tot aan uw bezwaar. Aanvragen via het contactformulier op onze homepage zijn beveiligd met een SSL-certificaat. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

8    Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. Ze beschadigen uw apparaat niet en bevatten geen virussen. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen wanneer u de volgende keer onze homepage bezoekt.

Onze website maakt gebruik van de “Captcha”-dienst. Hiervoor worden cookies gebruikt, die een analyse van het gebruik van de website door de gebruikers mogelijk maken. De aldus verkregen informatie wordt naar de server van de aanbieder doorgestuurd en daar opgeslagen.
U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen.
Voor de opdracht tot gegevensverwerking hebben wij een overeenkomst gesloten met de provider.
Het gebruik van de onzichtbare reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser mogelijk maakt.

Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

9    Gebruik van webanalysediensten

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”), op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze online dienst zoals gedefinieerd in Art. 6 (1) (f) GDPR). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het internetgebruik. In dit geval kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden gestuurd en daar worden ingekort.

Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere door Google verstrekte gegevens. De gebruiker kan het opslaan van cookies verhinderen door zijn browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; de gebruiker kan ook het verzamelen door Google van de door de cookie gegenereerde en met het gebruik van het online-aanbod samenhangende gegevens en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, het inhuren van gegevens en de mogelijkheden tot het verwijderen van gegevens, kunt u het Privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de Advertentie-instellingen van Google (https://adssettings.google.com/authenticated) lezen.

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

10    Uw rechten

In principe heeft u het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit en bezwaar. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met het recht op gegevensbescherming of indien uw aanspraken op gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is de gegevensbeschermingsautoriteit verantwoordelijk (Datenschutzbehörde), in Duitsland de toezichthoudende autoriteit, in Nederland het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens.

YU kunt ons bereiken via de op de website vermelde contactgegevens.